Giáo dục
Tác giả

Shona Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-05-14 12:15:06 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

Study with me
Shona HOANG
30 min per day ( 30-day study challenge)

Kế hoạch

Video:

NelieX | shonahoang | Study with me | Ngày 1

Video:

NelieX | shonahoang | Study with me | Ngày 2

Video:

NelieX | shonahoang | Study with me | Ngày 3

Video:

NelieX | shonahoang | Study with me | Ngày 4


																	

Video:

NelieX | shonahoang | Study with me | Ngày 5


																	

Video:

NelieX | shonahoang | Study with me | Ngày 6


																	

Video:

NelieX | shonahoang | Study with me | Ngày 7

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Nguyễn Quốc Trung
Shinny Hoang
Nguyễn Thị Duy Phương
Đức Lê Vũ Trọng
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Shona Hoang
  • Thời gian :7 days
  • Tài nguyên :7
  • Người đã đồng hành :4
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan