Điều Khoản Dịch Vụ

Phiên bản 1.0.0 - Cập nhật lần cuối: ngày 14, tháng 8, 2023
 

Chào mừng; giới thiệu

Chào mừng và cảm ơn bạn đã quan tâm đến Neli Creative Co., Ltd, một tổ chức (“ Neli Creative ,” “chúng tôi ,” “chúng tôi ” hoặc "của chúng tôi "), tổ chức điều hành trang web được đặt tại neli-creative.com và các trang web khác (gọi chung là “Trang web”) và các giao diện lập trình ứng dụng liên quan (“API”), ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang web neliex.com và các ứng dụng liên quan, bất kỳ Nội dung có thể tải xuống nào (như được định nghĩa bên dưới) và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác mà Công ty có thể cung cấp ngay bây giờ hoặc trong tương lai (gọi chung là "Dịch vụ”). Các Điều khoản Dịch vụ sau đây là hợp đồng pháp lý giữa bạn (“bạn” và “của bạn”) và Neli Creative về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Khách truy cập và người dùng Dịch vụ được gọi là “Người dùng”. Việc sử dụng Dịch vụ chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản dịch vụ này và Chính sách bảo mật của Neli Creative, trong đó Chính sách bảo mật mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ nó.
 
VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ SAU ĐÂY. BẰNG VIỆC ĐĂNG KÝ, TRUY CẬP, DUYỆT HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU VÀ BẤT KỲ HƯỚNG DẪN BỔ SUNG (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI) (Gọi chung là “ĐIỀU KHOẢN” ), VÀ BẠN ĐÃ ĐỌC CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NELI CREATIVE.
 
NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ BẠN ĐỒNG Ý CHO CON BẠN ĐĂNG KÝ VỚI TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY ĐỂ TRẺ EM SỬ DỤNG TRANG WEB. NẾU BẠN LÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG (ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI) VÀ BẠN ĐĂNG KÝ LÀ NGƯỜI DÙNG TRƯỜNG HỌC (ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI), BẠN ĐỒNG Ý, THAY MẶT CƠ QUAN CỦA BẠN, RẰNG NGƯỜI DÙNG TRƯỜNG HỌC CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN, TRỪ KHI CƠ QUAN CỦA BẠN CÓ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẰNG VĂN BẢN RIÊNG VỚI NELI CREATIVE THAY MẶT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG TRƯỜNG HỌC CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.
 

1. Điều kiện; tài khoản

TRANG WEB KHÔNG CUNG CÁP DỊCH VỤ CHO: (A) BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO ĐÃ BỊ TẠM NGỪNG HOẶC XÓA KHỎI TRANG WEB BỞI NELI CREATIVE, HOẶC (B) BẤT KỲ NGƯỜI DƯỚI 13 TUỔI NÀO MÀ ĐĂNG KÝ CHƯA ĐƯỢC CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CHẤP THUẬN (HOẶC, CHO TÀI KHOẢN TRƯỜNG HỌC, BỞI NHÂN VIÊN TRƯỜNG NHƯ ĐƯỢC CHO PHÉP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN).
 
1.1. Chấp thuận
Bằng cách nhấp vào nút “Tôi đồng ý” hoặc bằng cách sử dụng hoặc đăng ký tài khoản cho Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng (i) bạn là công dân Việt Nam từ 13 tuổi trở lên hoặc (ii) bạn không phải là công dân Việt Nam nhưng đã đủ tuổi hợp pháp để đồng ý mở tài khoản theo luật pháp của quốc gia cư trú của bạn hoặc (iii) việc sử dụng Dịch vụ của bạn đã được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hoặc trường học hoặc giáo viên của bạn chấp thuận cho việc sử dụng ở trường học. Bạn cũng cam kết rằng trước đây bạn chưa từng bị Neli Creative đình chỉ hoặc xóa khỏi Dịch vụ và việc đăng ký cũng như việc sử dụng Dịch vụ của bạn tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật hiện hành.
 
1.2. Tài khoản
Để sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp mật khẩu liên quan đến tài khoản của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của mình. Bạn đồng ý rằng thông tin bạn cung cấp cho Neli Creative, dù là lúc đăng ký hay bất kỳ lúc nào khác, sẽ là sự thật, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng thông tin này luôn được lưu giữ chính xác và cập nhật. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của mình không còn an toàn nữa (ví dụ: trong trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép ID tài khoản hoặc mật khẩu của bạn), thì bạn đồng ý thông báo ngay cho Neli Creative tại neliex.com/support . Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Neli Creative hoặc những người khác phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản Dịch vụ của bạn.
 
1.3. Dịch vụ tích hợp
Neli Creative có thể cho phép bạn đăng ký Dịch vụ thông qua hoặc liên kết tài khoản Neli Creative của bạn với một số mạng xã hội hoặc dịch vụ tích hợp của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook Connect và Google (“Dịch vụ tích hợp”). Bằng cách đăng ký Dịch vụ bằng cách sử dụng (hoặc cấp quyền truy cập vào) Dịch vụ tích hợp, bạn đồng ý rằng Neli Creative có thể truy cập thông tin tài khoản Dịch vụ tích hợp của bạn và có thể lưu trữ và sử dụng một số thông tin nhất định đã được liên kết với Dịch vụ tích hợp phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi và bạn đồng ý với bất kỳ và tất cả các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ tích hợp liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ thông qua Dịch vụ tích hợp. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của Neli Creative vào tài khoản của mình trên bất kỳ Dịch vụ tích hợp nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật cài đặt tài khoản phù hợp của Dịch vụ tích hợp tương ứng. Bạn nên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của mình trên từng Dịch vụ tích hợp để hiểu và thay đổi thông tin được gửi cho chúng tôi thông qua từng Dịch vụ tích hợp. Bạn đồng ý rằng mọi Dịch vụ tích hợp đều là Trang web tham chiếu (như được định nghĩa bên dưới) và bạn tự chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với Dịch vụ tích hợp do truy cập Dịch vụ thông qua Dịch vụ tích hợp. Neli Creative không kiểm soát các hoạt động của Dịch vụ tích hợp và bạn nên đọc Chính sách bảo mật và các điều khoản và điều kiện của bất kỳ Dịch vụ tích hợp nào mà bạn sử dụng để hiểu các hoạt động của họ.
 
1.4. Người dùng trẻ em
Nếu bạn dưới 13 tuổi (" Người dùng trẻ em "), bạn không được tạo hoặc đăng ký tài khoản cho Dịch vụ mà không có sự đồng ý và phê duyệt từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn hoặc từ trường học của bạn như được quy định trong Phần 1.6 ( Sử dụng trong trường học ). Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn tuyên bố rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã thay mặt bạn xem xét và đồng ý với các Điều khoản. Ngoại trừ các tài khoản được tạo để Sử dụng cho Trường học như được cung cấp trong Phần 1.6 ( Sử dụng cho Trường học), Người dùng trẻ em tự bắt đầu quá trình đăng ký mà không có Người dùng là cha mẹ (như được định nghĩa bên dưới) có thể bị hạn chế quá trình đăng ký cho đến khi cha mẹ chấp thuận hoặc chịu trách nhiệm về tài khoản Người dùng trẻ em. Người dùng là trẻ em có thể sử dụng Dịch vụ nếu được đăng ký thông qua một số tổ chức giáo dục nhất định hoặc, trong một số trường hợp nhất định, bởi Nhân viên nhà trường có mối quan hệ trực tiếp với Neli Creative, miễn là tổ chức giáo dục đó đã nhận được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hoặc đã tuân thủ miễn trừ các yêu cầu về sự đồng ý của phụ huynh theo luật hiện hành. Người dùng Trẻ em sẽ chỉ được phép sử dụng Dịch vụ trong thời gian Neli Creative tin tưởng một cách hợp lý rằng quyền truy cập đó đã được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của Người dùng Trẻ em, hoặc của Sự đồng ý của Nhà trường (như đã thảo luận trong Phần 1.6, "trường Sử dụng ”).
 
1.5. Người dùng là phụ huynh
Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên và bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của một đứa trẻ muốn đăng ký làm Người dùng trẻ em của Dịch vụ, thì bạn có thể đăng ký tài khoản cha mẹ trên Dịch vụ (“Người dùng cha mẹ”). Thông qua tài khoản Người dùng là cha mẹ, bạn chỉ có thể tạo, đăng ký, quản lý và phê duyệt tài khoản Người dùng là trẻ em cho (các) con của bạn hoặc (các) trẻ mà bạn là người giám hộ hợp pháp. NẾU BẠN ĐĂNG KÝ, PHÊ DUYỆT HOẶC ĐỒNG Ý CHO VIỆC ĐĂNG KÝ HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG TRẺ EM NÀO, BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÙNG TRẺ ĐÓ VÀ BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN THAY MẶT CHO NGƯỜI DÙNG TRẺ ĐÓ. , BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TẤT CẢ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA NGƯỜI DÙNG TRẺ EM. Bạn xác nhận rằng Neli Creative có thể chọn, nhưng không bắt buộc, thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, mà Neli Creative cho là cần thiết để xác thực thông tin đăng ký của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc thuê bên thứ ba cung cấp dịch vụ xác minh. Neli Creative bảo lưu mọi quyền thực hiện các hành động pháp lý đối với bất kỳ ai khai báo sai thông tin cá nhân hoặc nói cách khác là không trung thực về danh tính của họ. BẤT CỨ ĐIỀU NÀY TRÊN, BẠN THỪA NHẬN RẰNG NELI CREATIVE KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BỞI NGƯỜI DÙNG NỘP VÀ NELI CREATIVE KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ XÁC MINH DANH TÍNH CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO, BAO GỒM YÊU CẦU CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO LÀ CHA MẸ, HOẶC XÁC MINH RẰNG CHA MẸ. ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI NGƯỜI DÙNG TRẺ EM HOẶC BÊN KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ THỰC SỰ CỦA NGƯỜI DÙNG TRẺ ĐÓ. Tài khoản Người dùng là phụ huynh, cùng với tất cả các tài khoản Người dùng là trẻ em được liên kết, có thể bị Neli Creative chấm dứt bất kỳ lúc nào và không có cảnh báo nếu không tuân thủ các Điều khoản này. BẤT CỨ ĐIỀU NÀY TRÊN, BẠN THỪA NHẬN RẰNG NELI CREATIVE KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BỞI NGƯỜI DÙNG NỘP VÀ NELI CREATIVE KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ XÁC MINH DANH TÍNH CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO, BAO GỒM YÊU CẦU CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO LÀ CHA MẸ, HOẶC XÁC MINH RẰNG CHA MẸ. ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI NGƯỜI DÙNG TRẺ EM HOẶC BÊN KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ THỰC SỰ CỦA NGƯỜI DÙNG TRẺ ĐÓ. Tài khoản Người dùng là phụ huynh, cùng với tất cả các tài khoản Người dùng là trẻ em được liên kết, có thể bị Neli Creative chấm dứt bất kỳ lúc nào và không có cảnh báo nếu không tuân thủ các Điều khoản này. BẤT CỨ ĐIỀU NÀY TRÊN, BẠN THỪA NHẬN RẰNG NELI CREATIVE KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BỞI NGƯỜI DÙNG NỘP VÀ NELI CREATIVE KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ XÁC MINH DANH TÍNH CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO, BAO GỒM YÊU CẦU CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO LÀ CHA MẸ, HOẶC XÁC MINH RẰNG CHA MẸ. ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI NGƯỜI DÙNG TRẺ EM HOẶC BÊN KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ THỰC SỰ CỦA NGƯỜI DÙNG TRẺ ĐÓ. Tài khoản Người dùng là phụ huynh, cùng với tất cả các tài khoản Người dùng là trẻ em được liên kết, có thể bị Neli Creative chấm dứt bất kỳ lúc nào và không có cảnh báo nếu không tuân thủ các Điều khoản này. HOẶC XÁC MINH RẰNG CHA MẸ ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TRẺ HOẶC BÊN KHÁC XÁC ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ THỰC SỰ CỦA NGƯỜI DÙNG TRẺ ĐÓ. Tài khoản Người dùng là phụ huynh, cùng với tất cả các tài khoản Người dùng là trẻ em được liên kết, có thể bị Neli Creative chấm dứt bất kỳ lúc nào và không có cảnh báo nếu không tuân thủ các Điều khoản này. HOẶC XÁC MINH RẰNG CHA MẸ ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TRẺ HOẶC BÊN KHÁC XÁC ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ THỰC SỰ CỦA NGƯỜI DÙNG TRẺ ĐÓ. Tài khoản Người dùng là phụ huynh, cùng với tất cả các tài khoản Người dùng là trẻ em được liên kết, có thể bị Neli Creative chấm dứt bất kỳ lúc nào và không có cảnh báo nếu không tuân thủ các Điều khoản này.
 
1.6. Trường học sử dụng
Neli Creative có thể cung cấp một số tính năng và công cụ nhất định cho phép Người dùng đã đăng ký với tư cách là giáo viên, lãnh đạo trường học, trợ lý hoặc nhân viên trường học tương tự khác ("Nhân viên nhà trường") làm việc với học sinh và những Người dùng khác thông qua Dịch vụ để cung cấp hướng dẫn cho những học sinh đó , giáo dục và các dịch vụ liên quan đến giáo dục khác như là một phần của chương trình giảng dạy của trường, và để xem xét và đánh giá thành tích và tiến bộ giáo dục của những học sinh đó. Nếu bạn là Nhân viên Nhà trường truy cập Dịch vụ thay mặt cho trường học, phân khu trường học hoặc tổ chức giáo dục tương tự khác ("Tổ chức"), các điều khoản sau áp dụng cho bạn: (SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT)
 

2. Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Neli Creative. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật của Neli Creative để biết thông tin liên quan đến việc Neli Creative thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Trong số những điều khác, Chính sách bảo mật của Neli Creative giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích các quy trình mà Người dùng, Người dùng là phụ huynh và Nhân viên nhà trường có thể xem, cập nhật, sửa hoặc xóa tài khoản và thông tin cá nhân của họ.
 

3. Nguyên tắc khác

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo mọi nguyên tắc hoặc quy tắc đã đăng bổ sung áp dụng cho các dịch vụ và tính năng cụ thể đôi khi có thể được đăng ("Nguyên tắc"). Tất cả các Nguyên tắc như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều khoản.
 

4. Sửa đổi Điều khoản

4.1. Tổng quan
Khi tạo một tài khoản, bạn chấp nhận các Điều khoản trong biểu mẫu được đăng trên trang web của chúng tôi. Neli Creative có quyền, theo quyết định của chúng tôi, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản bất kỳ lúc nào. Vui lòng kiểm tra Điều khoản và mọi Nguyên tắc định kỳ để biết các thay đổi được thực hiện sau khi bạn mở tài khoản. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi đăng các thay đổi sẽ cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của bạn đối với những thay đổi đó. Đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều khoản, Neli Creative sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo cho bạn về Điều khoản sửa đổi đó, chẳng hạn như thông báo qua email tới địa chỉ được liên kết với tài khoản của bạn hoặc bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ, và các điều khoản sửa đổi đó sẽ có hiệu lực đối với bạn vào thời điểm sớm hơn của (i) thông báo thực tế của bạn về những thay đổi đó và (ii) ba mươi ngày sau khi Neli Creative thực hiện nỗ lực hợp lý để cung cấp cho bạn thông báo đó. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến các chức năng mới cho một dịch vụ hoặc những thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản đã sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Tranh chấp phát sinh theo các Điều khoản này sẽ được giải quyết theo phiên bản của Điều khoản tại thời điểm tranh chấp phát sinh.
 
4.2. Tài khoản trường học
Các quy định sau đây áp dụng cho Tài khoản trường học ngoài các quy định được nêu trong Mục 4.1 (Chung) ở trên. Nếu thay đổi liên quan đến cách sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân trong hồ sơ giáo dục có tác động bất lợi nghiêm trọng đến Người dùng là sinh viên hoặc Tổ chức và Tổ chức không đồng ý với thay đổi đó, Tổ chức phải thông báo cho Neli Creative trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi. Nếu Neli Creative được thông báo theo yêu cầu, thì Tài khoản trường học do Tổ chức đó nắm giữ sẽ vẫn được điều chỉnh bởi Điều khoản có hiệu lực ngay trước khi thay đổi cho đến khi kết thúc thời hạn hiện tại của thỏa thuận dịch vụ bằng văn bản của Tổ chức với Neli Creative, hoặc, trong trường hợp không có thỏa thuận như vậy, thì kết thúc học kỳ hiện tại. Nếu Dịch vụ được gia hạn hoặc tiếp tục sau thời gian đó, chúng sẽ được gia hạn hoặc tiếp tục theo Điều khoản hiện hành của Neli Creative.
 

5. Cấp giấy phép nội dung người dùng

5.1. Nội dung và quyền sở hữu của người dùng
Neli Creative có thể cho phép (a) bạn và những Người dùng khác đăng và/hoặc xuất bản các ghi chú, câu hỏi, nhận xét, xếp hạng, đánh giá, hình ảnh, video và các tài liệu nghe nhìn và thông tin liên lạc khác (gọi chung là “Bài đăng của Người dùng”) và (b) việc bạn và những người dùng khác đăng tải, tạo hoặc sửa đổi mã máy tính (bao gồm mã nguồn và mã đối tượng) (“ Mã người dùng ”) (Đăng tải của người dùng và Mã người dùng, gọi chung là “Nội dung người dùng”). Bạn hiểu rằng cho dù Nội dung người dùng đó có được xuất bản hay không, Neli Creative không đảm bảo bất kỳ sự bảo mật nào đối với bất kỳ nội dung gửi nào. Phù hợp với Luật hiện hành, vì giữa Neli Creative và bạn, bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu mà bạn có trong bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn đăng hoặc xuất bản lên Dịch vụ và Neli Creative không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc đối với Nội dung người dùng đó. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và hậu quả của việc đăng, tạo hoặc xuất bản Nội dung Người dùng đó.
 
5.2. Cấp giấy phép cho Neli Creative
Bằng cách đăng, gửi hoặc phân phối Nội dung của người dùng trên hoặc thông qua Dịch vụ, theo đây, bạn cấp cho Neli Creative quyền và giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, có thể chuyển giao, có thể chuyển nhượng, trả phí đầy đủ, miễn phí bản quyền để (a) lưu trữ, chuyển nhượng, hiển thị, thực hiện, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, sử dụng, tạo, đã tạo, nhập và khai thác Nội dung Người dùng của bạn, toàn bộ hoặc một phần, ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào (hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển, trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành và Chính sách bảo mật của Neli Creative ). Giấy phép đó là vĩnh viễn và không thể hủy bỏ, ngoại trừ trong phạm vi được yêu cầu để tuân thủ Luật Quyền riêng tư Hiện hành liên quan đến quyền sở hữu và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả hồ sơ giáo dục. Đối với Tài khoản trường học, phù hợp với Luật quyền riêng tư hiện hành, giữa Neli Creative và bạn, bạn (hoặc trường học của bạn, nếu có) giữ tất cả các quyền sở hữu mà bạn có đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào trong phạm vi nội dung đó là hồ sơ giáo dục.
 
5.3. Cấp giấy phép cho người dùng
5.3.1. Bài đăng của người dùng . Bằng cách đăng, gửi hoặc phân phối Bài đăng của người dùng thông qua Dịch vụ, theo đây, bạn cấp cho mỗi Người dùng Dịch vụ giấy phép không độc quyền để truy cập và sử dụng Bài đăng của người dùng của bạn theo bất kỳ cách nào được Neli Creative cho phép hoặc cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ.
5.3.2. Mã người dùng. Bằng cách đăng, gửi hoặc phân phối Mã người dùng thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho mỗi Người dùng Dịch vụ giấy phép không độc quyền để truy cập, sử dụng, sao chép và phân phối Mã người dùng của bạn như được cho phép đầy đủ theo và phù hợp với các điều khoản của giấy phép MIT (“Giấy phép MIT”).
5.3.3. Nội dung có thể tải xuống . Dịch vụ có thể cho phép bạn tải xuống các ứng dụng di động hoặc nội dung giáo dục kỹ thuật số nhất định ("Nội dung có thể tải xuống" ). Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ đầy đủ và liên tục tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây, Neli Creative cấp cho bạn, giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi để tải xuống, cài đặt, xem và sử dụng Nội dung có thể tải xuống , ở dạng mã đối tượng, trên các thiết bị do bạn sở hữu hoặc kiểm soát, chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý không (i) sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Nội dung có thể tải xuống (ii) xóa, vô hiệu hóa, phá vỡ hoặc tạo hoặc thực hiện bất kỳ giải pháp nào đối với bất kỳ bảo vệ bản sao, quản lý quyền, giới hạn kỹ thuật hoặc tính năng bảo mật nào trong hoặc bảo vệ Nội dung có thể tải xuống và (iii) xóa mọi thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác đối với Nội dung có thể tải xuống và tất cả các bản sao của chúng.
 
5.4. Truy cập vào nội dung người dùng của bạn
Neli Creative có thể cho phép Người dùng chia sẻ Nội dung người dùng của họ với một nhóm Người dùng khác được chọn hoặc đặt Nội dung người dùng của họ ở chế độ công khai cho tất cả (kể cả người dùng không sử dụng Dịch vụ) xem. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, mặc dù Neli Creative có thể cung cấp một số tính năng nhất định nhằm cho phép bạn hạn chế một số Nội dung người dùng mà bạn tạo từ những người khác, Neli Creative không đảm bảo rằng những người khác sẽ không bao giờ truy cập được Nội dung người dùng đó. Trong trường hợp truy cập trái phép, Neli Creative sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn. NELI CREATIVE THEO ĐÂY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP NÀO ĐẾN BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG BỊ HẠN CHẾ NÀO.
 
5.5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về nội dung người dùng
Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tiếp xúc với Nội dung của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau và Neli Creative không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hữu dụng hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung của người dùng đó. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng không chính xác, gây khó chịu, khiếm nhã hoặc phản cảm, đồng thời bạn đồng ý từ bỏ và theo đây từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có hoặc có thể có đối với Neli Creative với tôn trọng nó. Neli Creative không xác nhận bất kỳ Nội dung người dùng nào hoặc bất kỳ ý kiến, đề xuất hoặc lời khuyên nào được đưa ra trong đó và Neli Creative từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung người dùng.
 
5.6. Phản hồi
Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể (nhưng không bắt buộc) sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn. Chúng tôi sẽ tôn trọng mọi giới hạn mà chúng tôi đồng ý tại thời điểm chúng tôi thu thập phản hồi.
 

6. (SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT)

 

7. (SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT)

 

8. Hành vi bị cấm

BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG:
8.1. sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích thương mại nào trừ khi được Neli Creative cho phép rõ ràng bằng văn bản, điều đó được hiểu rằng Dịch vụ và các dịch vụ liên quan chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại;
8.2. trừ khi được cho phép rõ ràng theo Mục 5.3 (Cấp giấy phép cho Người dùng) của các Điều khoản này, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, bán lại, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển giao giấy phép cho bất kỳ Tài liệu dịch vụ nào;
8.3. đăng, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng hoặc nội dung nào mang tính phỉ báng, bôi nhọ hoặc không chính xác;
8.4. đăng, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào hoặc nội dung khác bất hợp pháp hoặc mà một người hợp lý có thể coi là phản cảm, xúc phạm, không đứng đắn, khiêu dâm, quấy rối, đe dọa, xấu hổ, đau khổ, thô tục, hận thù, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, quảng bá bạo lực, thù địch hoặc phân biệt đối xử hoặc không phù hợp;
8.5. sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có hại cho trẻ vị thành niên hoặc theo bất kỳ cách nào vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của Neli Creative ;
8.6. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên bố sai sự thật về mối liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc truy cập vào tài khoản Dịch vụ của người khác mà không được phép, tạo tài khoản qua bot hoặc các phương tiện tự động khác hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào khác;
8.7. phát triển, hỗ trợ hoặc sử dụng phần mềm, thiết bị, tập lệnh, rô-bốt hoặc bất kỳ phương tiện hoặc quy trình nào khác (bao gồm trình thu thập thông tin, plugin và tiện ích bổ sung của trình duyệt hoặc bất kỳ công nghệ nào khác) để thu thập Dịch vụ hoặc sao chép các bài học và dữ liệu khác từ Dịch vụ;
8.8. Sử dụng bot hoặc các phương pháp tự động khác để truy cập Dịch vụ;
8,9. xóa (hoặc che khuất hoặc thay đổi theo cách khác) thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu khác trên Dịch vụ hoặc trên bất kỳ Nội dung giáo dục được cấp phép, Mã giáo dục được cấp phép hoặc Nội dung người dùng nào;
8.10. khẳng định hoặc ủy quyền, hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào khẳng định, chống lại Neli Creative hoặc bất kỳ chi nhánh hoặc người cấp phép nào của Neli Creative về bất kỳ hành vi vi phạm bằng sáng chế hoặc khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến bất kỳ Nội dung giáo dục được cấp phép, Mã giáo dục được cấp phép hoặc Nội dung người dùng nào mà bạn đã sử dụng , được gửi hoặc được cung cấp theo cách khác trên hoặc thông qua Dịch vụ;
8.11. đưa ra các ưu đãi, quảng cáo, đề xuất không được yêu cầu hoặc gửi thư rác hoặc thư rác đến những Người dùng Dịch vụ khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo không được yêu cầu, tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu chào mời khác, gửi hàng loạt quảng cáo thương mại, chuỗi thư, thông báo thông tin , yêu cầu từ thiện và kiến ​​​​nghị xin chữ ký);
8.12. sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật quản lý sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác cũng như bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư;
8.13. phỉ báng, quấy rối, bắt nạt, lạm dụng, đe dọa hoặc lừa gạt Người dùng Dịch vụ, hoặc thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về Người dùng hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ;
8.14. thăm dò, quét, xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp hoặc kiểm tra lỗ hổng của các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, Nội dung giáo dục được cấp phép, Mã giáo dục được cấp phép hoặc Nội dung của người dùng, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung có thể truy cập thông qua Dịch vụ hoặc các tính năng thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Dịch vụ, Nội dung giáo dục được cấp phép, Bộ luật giáo dục được cấp phép hoặc Nội dung của người dùng hoặc truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các phần không công khai của Dịch vụ mà không có sự cho phép của chúng tôi;
8.15. thiết kế đảo ngược, dịch ngược, phân tách hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà hoạt động đó được luật hiện hành cho phép rõ ràng (trong trường hợp đó, bạn phải Liên hệ với Neli Creative để thông báo về hoạt động được đề xuất và thảo luận về các phương tiện thay thế để có được thông tin mong muốn từ Neli Creative) bất chấp giới hạn này;
8.16. sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi được Neli Creative cho phép rõ ràng ở đây hoặc trong phạm vi hạn chế nêu trên bị luật hiện hành nghiêm cấm (trong trường hợp đó, bạn phải Liên hệ Neli Creative để thông báo về hoạt động được đề xuất và thảo luận xem Neli Creative có sẵn sàng cung cấp các tác phẩm phái sinh mong muốn hay không); hoặc
8.17. cố ý can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động của Dịch vụ hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người dùng nào, bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công kiểu từ chối dịch vụ nào hoặc bằng cách tải lên hoặc phổ biến vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu máy tính hoặc khác mã độc.
 

9. Trang web, Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba; liên kết

Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web hoặc dịch vụ khác chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho Người dùng (“ Trang web tham khảo ”). Neli Creative không xác nhận bất kỳ Trang web tham khảo nào như vậy hoặc thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web tham khảo. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB THAM KHẢO, BAO GỒM THÔNG TIN, VẬT LIỆU, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRÊN HOẶC CÓ SẴN QUA CÁC TRANG WEB THAM KHẢO, BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO.
 

10. Thời hạn và Chấm dứt

10.1. Thuật ngữ
Các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Dịch vụ trừ khi tài khoản của bạn bị chấm dứt theo quy định trong các Điều khoản này, trong trường hợp đó bạn không còn quyền sử dụng Dịch vụ.
 
10.2. Chấm dứt bởi Neli Creative
Neli Creative, theo quyết định riêng của mình, vì bất kỳ lý do nào hoặc không vì lý do gì và không bị phạt, có thể: (a) hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt: (i) bất kỳ tài khoản nào (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) mà bạn có thể có với Neli Creative hoặc (ii) việc bạn sử dụng Dịch vụ và (b) xóa và hủy tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản, hồ sơ Người dùng và Nội dung Người dùng của bạn bất kỳ lúc nào. Neli Creative cũng có thể theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào ngừng cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc bất kỳ tài khoản nào bạn có, hoặc một phần trong đó, có thể bị ảnh hưởng mà không cần thông báo trước và bạn đồng ý rằng Neli Creative sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ việc chấm dứt nào như vậy. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào bị nghi ngờ có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. Các biện pháp khắc phục này bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Neli Creative có thể có theo luật hoặc công bằng. Như đã thảo luận ở đây, Neli Creative không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác trên Dịch vụ và sẽ chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ, đồng thời xóa tất cả Nội dung người dùng hoặc nội dung khác được gửi bởi bất kỳ Người dùng nào bị phát hiện là lặp lại người vi phạm.
 
10.3. Chấm dứt bởi bạn
Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với bất kỳ sự không hài lòng nào đối với (i) Dịch vụ, (ii) bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này, (iii) Nguyên tắc, (iv) bất kỳ chính sách hoặc thông lệ nào của Neli Creative trong việc vận hành Dịch vụ hoặc (v) bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào được truyền qua Dịch vụ, là chấm dứt Điều khoản và tài khoản của bạn. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào (chỉ trong tương lai) bằng cách xóa tài khoản đăng nhập của bạn với Dịch vụ và ngừng sử dụng bất kỳ và tất cả các phần của Dịch vụ.
 
10.4. Chấm dứt Tài khoản của Nhân viên Nhà trường, Trẻ em và Học sinh
Một số Người dùng nhất định (ví dụ: Người dùng là phụ huynh và Nhân viên nhà trường) có thể chấm dứt các Điều khoản này đối với tài khoản của họ hoặc tài khoản Người dùng là Trẻ em hoặc Học sinh do họ tạo ra hoặc theo chỉ đạo của họ, như được cung cấp trong Phần này.
10.4.1. Chấm dứt bởi Nhân viên Nhà trường . Nhân viên Nhà trường có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ một cách riêng lẻ và/hoặc đối với Tài khoản Nhà trường do Nhân viên Nhà trường đó tạo bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi , tuy nhiên, với điều kiện là một Tổ chức có thể yêu cầu đáp ứng các yêu cầu nhất định trước khi Nhân viên Nhà trường có thể chấm dứt các tài khoản được tạo để sử dụng cho trường học. Trước khi chấm dứt Tài khoản trường học theo chỉ đạo của Nhân viên trường học, Neli Creative có thể mời Người dùng hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của Học sinh thiết lập và duy trì tài khoản cá nhân nhằm mục đích giữ lại bất kỳ nội dung nào do Người dùng tạo hoặc cung cấp và sở hữu theo các Điều khoản này (bao gồm cả hoạt động học tập của Người dùng đó). Mọi tài khoản Cá nhân như vậy sẽ được thiết lập theo quy trình mở tài khoản tiêu chuẩn của Neli Creative, bao gồm cả sự đồng ý của cha mẹ đối với Người dùng dưới 13 tuổi.
10.4.2. Chấm dứt bởi cha mẹ . Với tư cách là Người dùng là cha mẹ, nếu bạn đã tạo tài khoản Con trên Dịch vụ và có tài khoản Người dùng là cha mẹ được liên kết với tài khoản Con, bạn có thể chấm dứt tài khoản đăng nhập của Con mình thông qua hồ sơ tài khoản hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, mặc dù chúng tôi có thể cần để xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào đối với tài khoản. Phụ huynh của Học sinh đang sử dụng Tài khoản Trường học được tạo bởi hoặc theo hướng dẫn của giáo viên của Con bạn ở trường trước tiên có thể cần liên hệ với trường của con bạn để yêu cầu chấm dứt.
10.5. Trách nhiệm đối với hoạt động trước khi chấm dứt
Việc chấm dứt Điều khoản đối với bất kỳ tài khoản Người dùng nào sẽ không giới hạn các quyền và biện pháp khắc phục của Neli Creative đối với bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản nào xảy ra trước khi chấm dứt như vậy.
 

11. Tuyên bố và Bảo đảm

Bạn đảm bảo, tuyên bố và đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp bất kỳ Nội dung người dùng nào hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách (i) xâm phạm, vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của người khác; (ii) vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, sắc lệnh hoặc quy định quốc tế, liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào hoặc điều đó sẽ khiến Neli Creative vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn, Luật Quyền riêng tư Hiện hành (gọi chung là " Luật Áp dụng"); (iii) có hại, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ hoặc phản cảm theo cách khác; hoặc (iv) gây nguy hiểm cho tính bảo mật của tài khoản của bạn hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, chẳng hạn như cho phép người khác truy cập vào tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc gửi Nội dung người dùng có chứa vi-rút. Ngoài ra, bạn tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng (i) bạn có tất cả các quyền cần thiết để cung cấp Nội dung người dùng của mình và cấp cho Công ty các quyền trong các Điều khoản này; (ii ) bạn sẽ tuân thủ các Luật hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ; và (iii), nếu bạn là Nhân viên nhà trường, bạn hiểu rằng bạn tự chịu trách nhiệm cung cấp các thông báo và nhận được sự đồng ý theo yêu cầu của Luật hiện hành để học sinh sử dụng Dịch vụ hoặc để cung cấp Nội dung Người dùng,bao gồm cả việc tuân thủ các điều khoản hiện hành của FERPA và COPPA khi sử dụng Sự đồng ý của Nhà trường.
 

12. Bồi thường

Bạn đồng ý, trong phạm vi cho phép theo luật pháp tiểu bang/quốc gia của bạn, bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho Neli Creative cũng như công ty mẹ, người kế nhiệm, công ty liên kết, nhà thầu, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp bên thứ ba, người cấp phép, và các đối tác (“Các đối tác của Neli Creative") từ và chống lại mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, phán quyết, dàn xếp, chi phí và phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm phí và chi phí pháp lý), từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến hoặc phát sinh từ (i ) quyền truy cập, sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ của bạn; (ii) bạn vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản nào; (iii) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm và giao ước được đưa ra ở đây, cho dù bởi bạn hay bởi bất kỳ Người dùng trẻ em hoặc Người dùng trường học nào có tài khoản mà bạn đã phê duyệt là Người dùng là phụ huynh hoặc Nhân viên nhà trường; (iv) việc bạn không tuân thủ Luật áp dụng (bao gồm cả việc không nhận được hoặc cung cấp bất kỳ sự đồng ý hoặc thông báo cần thiết nào); (v) việc bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản của bạn xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm cả liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn hoặc (vi) vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm bất kỳ tương tác, thỏa thuận hoặc chính sách nào giữa bạn và bất kỳ Người dùng nào khác. Neli Creative bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho Neli Creative và bạn đồng ý hợp tác với Neli Creative để bảo vệ những khiếu nại này. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Neli Creative. Neli Creative sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy khi biết về nó. đảm nhận quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu phải bồi thường cho Neli Creative và bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ những khiếu nại này của Neli Creative. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Neli Creative. Neli Creative sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy khi biết về nó. đảm nhận quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu phải bồi thường cho Neli Creative và bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ những khiếu nại này của Neli Creative. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Neli Creative. Neli Creative sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy khi biết về nó.
 

13. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm; Không Bảo hành

13.1. Không Bảo hành
TRANG WEB VÀ TẤT CẢ DỮ LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, TÀI LIỆU TRANG WEB, NỘI DUNG (DÙ SỞ HỮU HOẶC ĐƯỢC CẤP PHÉP), NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG, TRANG WEB THAM KHẢO, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG ĐƯỢC TẠO SẴN CÓ SẴN LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB ("SỰ ƯU ĐÃI CỦA HỌC VIỆN KHAN"), ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG,” “NHƯ CÓ SẴN,” VÀ “VỚI MỌI LỖI”. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, các bên Neli Creative từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù theo luật định, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các bảo đảm ngụ ý TẬN HƯỞNG, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, DANH HIỆU VÀ KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẰNG LỜI NÓI HAY BẰNG VĂN BẢN,
 
13.2. Nội dung
NELI CREATIVE VÀ CÁC BÊN CỦA NELI CREATIVE KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB HAY BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO, NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG, CHỨC NĂNG HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG BẤT KỲ ĐIỀU NÀO TRÊN SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA.
 
NELI CREATIVE VÀ CÁC BÊN CỦA NELI CREATIVE KHÔNG TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO RẰNG (1) NHỮNG ƯU ĐÃI CỦA NELI CREATIVE SẼ (A) ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, HOẶC THEO Ý THÍCH CỦA BẠN, HOẶC (B) SẼ ĐÚNG KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, MIỄN PHÍ LỖI HOẶC MẤT HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, (2) RẰNG DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC (3) RẰNG BẤT KỲ LỖI HOẶC LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC. MỘT SỐ TÍNH NĂNG CÓ THỂ MỚI HOẶC THỬ NGHIỆM VÀ CÓ THỂ CHƯA ĐƯỢC THỬ NGHIỆM THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.
 
13.3. Gây hại cho máy tính của bạn
BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG, TRUY CẬP, TẢI XUỐNG HOẶC THEO CÁCH NÀO ĐỂ LẤY NỘI DUNG, TÀI LIỆU TRANG WEB, PHẦN MỀM HOẶC DỮ LIỆU QUA TRANG WEB (BAO GỒM QUA BẤT KỲ API NÀO) LÀ QUYỀN RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG BẠN, VÀ RẰNG BẠN SẼ CHỊU CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI TÀI SẢN CỦA BẠN (BAO GỒM HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN) HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO ĐÓ.
 
13.4. Hạn chế bởi luật áp dụng
MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY THEO TỪNG TIỂU BANG VÀ KHU VỰC THẨM QUYỀN.
 

14. Giới hạn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại

14.1. Trách nhiệm hữu hạn
TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, SƠ SUẤT, NELI CREATIVE HOẶC CÁC BÊN CỦA NELI CREATIVE SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI CỤ THỂ, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, TRÁCH NHIỆM, SỰ CỨU HỘ HOẶC LÀM MẪU (BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ TÒA ÁN KHÔNG THÀNH CÔNG NÀO) HÀNH ĐỘNG HOẶC TRANH CHẤP PHÁP LÝ, MẤT KINH DOANH, MẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI VỀ TIỀN BẤT KỲ KHÁC NÀO Ở BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO) NGAY CẢ KHI HỌC VIỆN KHAN HOẶC CÁC BÊN CỦA HỌC VIỆN KHAN ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ NHƯ VẬY THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN (i) ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN; (ii) VIỆC BẠN SỬ DỤNG (HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG) TRANG WEB HOẶC CÁC SẢN PHẨM CỦA NELI CREATIVE, HOẶC (iii) BẤT KỲ TƯƠNG TÁC KHÁC VỚI NELI CREATIVE HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO THÔNG QUA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC VIỆN KHAN, BAO GỒM NGƯỜI DÙNG KHÁC,. LUẬT HIỆN HÀNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NELI CREATIVE SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.
 
14.2. Giới hạn thiệt hại
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TOÀN BỘ CỦA NELI CREATIVE HOẶC CÁC BÊN CỦA NELI CREATIVE ĐỐI VỚI BẠN VỀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC TƯƠNG TÁC CỦA BẠN VỚI NGƯỜI DÙNG TRANG WEB KHÁC (DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LỪA ĐẢO (BAO GỒM SƠ SUẤT), BẢO HÀNH HOẶC CÁCH KHÁC), VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO NELI CREATIVE, NẾU CÓ, ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB TRONG MƯỜI HAI THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY KHIẾU NẠI HOẶC MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100), CÁI NÀO LỚN HƠN.
 
14.3. Cơ sở của thương lượng
BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NELI CREATIVE ĐÃ CUNG CẤP TRANG WEB VÀ THAM GIA VÀO CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHUYẾN CÁO TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC ĐẶT Ở ĐÂY, RẰNG CÁC KHUYẾN CÁO VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC ĐẶT RA Ở ĐÂY PHẢN ÁNH SỰ PHÂN CÔNG RỦI RO MỘT CÁCH HỢP LÝ VÀ CÔNG BẰNG BẠN VÀ NELI CREATIVE, VÀ RẰNG CÁC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC ĐẶT RA Ở ĐÂY LÀ CƠ SỞ THIẾT YẾU CỦA THƯƠNG LƯỢNG GIỮA BẠN VÀ NELI CREATIVE. NELI CREATIVE SẼ KHÔNG THỂ CUNG CẤP TRANG WEB CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ HỢP LÝ VỀ KINH TẾ MÀ KHÔNG CÓ NHỮNG GIỚI HẠN NÀY.
 
14.4. Tương tác và phát hành của người dùng
14.4.1. Tranh chấp người dùng . Neli Creative không chịu trách nhiệm về các hành động, nội dung, thông tin hoặc dữ liệu của các bên thứ ba khác, kể cả những Người dùng khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với những người dùng Dịch vụ khác và bất kỳ bên nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ. Bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiến hành bất kỳ tương tác trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào với bất kỳ người nào khác. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, tham gia vào các tranh chấp này dưới bất kỳ hình thức nào.
14.4.2. Giải phóng. Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều Người dùng, bạn miễn trừ cho chúng tôi (và các Bên của Neli Creative) khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) thuộc mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó, bao gồm cả thiệt hại do mất lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, quyền riêng tư hoặc dữ liệu.