Lập trình
Tác giả

Shona Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-03-04 12:54:07 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

I'll teach myself Python on replit.com.
Here is the course's url: https://replit.com/learn/100-days-of-python

Kế hoạch

Video:

replit.com - 100 Days of Code - The Complete Python Course | Day 1


																	

Video:

replit.com - 100 Days of Code - The Complete Python Course | Day 2


																	

Video:

replit.com - 100 Days of Code - The Complete Python Course | Day 3

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Shona Hoang
  • Thời gian :3 days
  • Tài nguyên :3
  • Người đã đồng hành :0
  • Ngôn ngữ :english

Trải nghiệm liên quan