Giáo dục
Tác giả

Shona Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-03-04 12:54:07 UTC

Đánh giá:
Từ trải nghiệm:

Trung Hoang

Mô tả trải nghiệm

Future Skills You'll Need In Your Career
Trung Hoang
Dec 16, 2023

Kế hoạch

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Shona Hoang
  • Thời gian :1 weeks
  • Tài nguyên :0
  • Người đã đồng hành :0
  • Ngôn ngữ :english

Trải nghiệm liên quan