Chính Sách Bảo Mật

Phiên bản 1.0.0 - Cập nhật lần cuối: ngày 14, tháng 8, 2023
 
Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ và nội dung do công ty TNHH Neli Creative cung cấp.
 

Tổng quan

 
NelieX coi trọng quyền riêng tư của người dùng. Chính sách này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin được thu thập liên quan đến việc truy cập và sử dụng neliex.com ("Trang web"), các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn của chúng tôi ("Ứng dụng"), tiện ích mở rộng trình duyệt, blog cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan (gọi chung là, dịch vụ"). Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn được coi là đồng ý với việc thu thập, sử dụng, lưu giữ, chuyển giao, cấu trúc, thao tác, lưu trữ, truyền tải và/hoặc tiết lộ (gọi chung là “xử lý”) thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách này và theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Chính sách này không chi phối những gì người dùng của chúng tôi thực hiện trên các dữ liệu của riêng họ (tức là các trang tùy chỉnh mà mọi người tạo khi sử dụng Dịch vụ). Khi bạn truy cập một trải nghiệm được tạo bởi một người dùng NelieX khác, trang đó có thể thu thập nhiều thông tin hơn chúng tôi và có thể cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà chúng tôi không có quan hệ. Chúng tôi yêu cầu bạn thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên các trải nghiệm do người dùng khác tạo.
 
Chính sách này cũng không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ mà bạn có thể truy cập thông qua các liên kết hoặc các tính năng khác (ví dụ: video YouTube, nút Facebook) trên Dịch vụ. Các dịch vụ khác này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chúng trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ.
 

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

 
Chúng tôi có thể yêu cầu và thu thập thông tin cá nhân sau đây về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ. Thông tin này cần thiết để thực hiện đầy đủ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc có thể cung cấp và cải thiện Dịch vụ, đồng thời cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình. Không có nó, chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ như dự kiến. Chúng tôi không thu thập bất kỳ loại dữ liệu cá nhân nào khác ngoài những loại được liệt kê bên dưới. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cho các mục đích đã nêu trong Chính sách này.
 

Thông tin tài khoản và hồ sơ

 
Khi bạn tạo tài khoản trên Dịch vụ NelieX ("Tài khoản"), chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin như tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn. Thông tin này được sử dụng để xác nhận danh tính của bạn và cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ.
 
Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi ảnh, tên của bạn và tiểu sử ngắn để những người dùng khác có thể nhận dạng bạn tốt hơn khi bạn cộng tác với họ. Đây là tùy chọn và không cần thiết để bạn sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, nó cho phép chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Là người dùng có tài khoản NelieX trên NelieX.com. bạn sẽ có một hồ sơ có thể truy cập công khai nơi ảnh, tên, tên người dùng và tiểu sử của bạn sẽ hiển thị. Chúng tôi không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho công chúng.
 

Thông tin liên lạc

 
Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua các kênh trò chuyện và email, ngoài nội dung tin nhắn, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn gọi đến đường dây nóng hỗ trợ của chúng tôi, bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn và bất kỳ thông tin nào bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ hoặc phản hồi, thông tin của bạn chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn để tiếp thị.
 

Thông tin về tài khoản của bạn trên các dịch vụ của bên thứ ba

 
NelieX cung cấp khả năng đăng nhập vào Dịch vụ bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Microsoft của bạn. Nếu bạn tự xác thực bằng bất kỳ dịch vụ nào trong số này, bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào địa chỉ email của bạn và nếu có, tên, ảnh và tên người dùng của bạn được liên kết với chúng. Chúng tôi không nhận được mật khẩu của bạn.
 

Thông tin được đăng trên NelieX (Nội dung người dùng)

 
Người dùng có thể tạo các trải nghiệm NelieX, nơi họ và những người dùng khác có thể đóng góp, tức là đăng nội dung. Nội dung này (“nội dung người dùng”) có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, tài liệu, tệp, liên kết từ web, bản vẽ và bản đồ.
 
Quản trị viên của trải nghiệm NelieX (người tạo và những người dùng khác do người tạo chỉ định) có thể chọn quyền riêng tư của nó — riêng tư, được bảo vệ bằng mật khẩu, chỉ thành viên, bí mật, công khai, toàn tổ chức. Quyền riêng tư của nội dung người dùng của bạn phụ thuộc vào quyền riêng tư của trải nghiệm NelieX.
 
Riêng tư: Chỉ những người dùng NelieX đã đăng ký được mời vào các trải nghiệm NelieX mới có thể xem nội dung.
Bảo vệ bằng mật khẩu: Những người có mật khẩu cho NelieX cũng có thể xem nội dung.
Bí mật: Những người có liên kết đến NelieX có thể xem nội dung.
Chỉ dành cho thành viên: Những người đã đăng nhập vào NelieX có thể xem nội dung.
Công khai: Nội dung của bạn được công khai trên internet.
Toàn tổ chức: Những người trong cùng một trường học hoặc công ty có thể xem nội dung. (SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT)
 
Nếu bạn đang đóng góp cho một trải nghiệm NelieX, chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân bất kể mức độ riêng tư. Quản trị viên của trải nghiệm NelieX có thể thay đổi quyền riêng tư của nó bất kỳ lúc nào; một NelieX mà bạn cho là riêng tư hôm nay có thể trở nên hoàn toàn công khai vào ngày mai.
 
Các trải nghiệm NelieX công khai cung cấp cho chúng tôi, NelieX, quyền xem, chia sẻ và quảng bá nội dung trên chúng.
 

Thông tin vị trí chính xác

 
Chúng tôi cho phép người dùng dễ dàng thêm bản đồ vào các NelieX. Khi thêm bản đồ, người dùng có thể chọn thêm bản đồ vị trí hiện tại của họ. Nếu người dùng chọn làm như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập một lần vào vị trí chính xác của người dùng (chính xác đến 10 mét). Vị trí chỉ được sử dụng để tạo bản đồ một lần. Chúng tôi không liên tục lưu trữ hoặc theo dõi vị trí thiết bị của bạn.
 

Thông tin thanh toán

 
Nếu bạn mua hàng, chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu nhất định về giao dịch mua của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ thanh toán) khi cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của bạn và dữ liệu này có thể được lưu tùy chọn để xử lý các đơn đặt hàng trong tương lai. Bạn phải cung cấp một số dữ liệu thanh toán và thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, bao gồm tên, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán của bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin hạn chế, chẳng hạn như việc bạn có thẻ mới và bốn chữ số cuối của thẻ đó, từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để hỗ trợ thanh toán. Để bảo mật, NelieX không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm của chủ thẻ, chẳng hạn như số thẻ tín dụng đầy đủ hoặc dữ liệu xác thực thẻ.
 

Thông tin chúng tôi theo dõi tự động

 
Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về bạn và cách bạn sử dụng Dịch vụ. Thông tin này là cần thiết để thực hiện đầy đủ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc có thể cung cấp và cải thiện Dịch vụ.
 
Nếu bạn sử dụng NelieX trên các thiết bị khác nhau, chúng tôi có thể liên kết và kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập từ các thiết bị khác nhau đó để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ nhất quán trên các thiết bị khác nhau của bạn. Nếu chúng tôi kết hợp bất kỳ thông tin được thu thập tự động nào với thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ coi thông tin được kết hợp là thông tin cá nhân và thông tin đó sẽ được bảo vệ theo Chính sách này.

 

Thông tin được thu thập bằng cookie

 
Cookies là dữ liệu mà một trang web có thể lưu trữ trên trình duyệt web của người dùng trong một khoảng thời gian. Mỗi trang web lưu trữ bộ cookie của riêng mình và theo thiết kế, một trang web không thể đọc cookie của trang web khác.
 
Cookie của NelieX được sử dụng để:
xác thực người dùng
giữ cho người dùng đăng nhập trong khi họ sử dụng Dịch vụ
ghi nhớ tùy chọn người dùng (ví dụ: múi giờ)
 
Khi bạn chia sẻ liên kết đến các dịch vụ bên ngoài trên NelieX, chẳng hạn như YouTube, các dịch vụ đó cũng có thể lưu trữ cookie trên trình duyệt của bạn. Chúng tôi không kiểm soát các cookie họ lưu trữ và những gì họ làm với chúng.
 

Thông tin liên quan đến thiết bị của bạn

 
Chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị, chẳng hạn như:
nhãn hiệu, phiên bản và loại thiết bị (ví dụ: Điện thoại di động Samsung Galaxy S9)
hệ điều hành và phiên bản (ví dụ: Android 8.0)
loại và phiên bản trình duyệt (ví dụ: Chrome 63.0)
kích thước và độ phân giải màn hình (ví dụ: màn hình retina rộng 375px)
 
Điều này giúp chúng tôi đo lường hiệu suất của Dịch vụ, cải thiện NelieX cho bạn trên thiết bị cụ thể của bạn và gửi cho bạn thông báo đẩy nếu bạn đã chọn nhận chúng. Bạn có thể chọn không nhận thông báo bất kỳ lúc nào từ trang Cài đặt tài khoản của mình.
Thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ
 
Chúng tôi thu thập thông tin về cách mọi người sử dụng Dịch vụ. Thông tin này bao gồm thông tin sử dụng chung và có thể bao gồm thông tin như những trang hoặc tính năng nào của Dịch vụ mà người dùng đã truy cập và những liên kết nào trên Dịch vụ mà họ đã nhấp vào.
 
Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiển thị các phân tích có ý nghĩa cho người dùng NelieX như số lần nội dung của họ đã được người khác xem. Chúng tôi không theo dõi danh tính của khách truy cập.
 
Chúng tôi cũng có thể sử dụng một số thông tin này ở dạng tổng hợp, nghĩa là, như một thước đo thống kê liên quan đến tất cả người dùng của chúng tôi mà không nhận dạng cá nhân bạn để cải thiện và nâng cao trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không bán hoặc chia sẻ dữ liệu này với người khác.
 

Thông tin liên quan đến vị trí của bạn

 
Địa chỉ IP là địa chỉ được gán cho bất kỳ thiết bị nào được kết nối với Internet. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, địa chỉ IP của bạn có thể là duy nhất cho máy tính của bạn hoặc được chia sẻ giữa nhiều thiết bị. Một địa chỉ IP có thể được sử dụng để định vị thiết bị được gán cho nó và đến lượt người dùng sử dụng nó.
 
Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP của bạn để:
phát hiện và ngăn chặn tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM)
phát hiện quốc gia hoặc tiểu bang của bạn vì mục đích thuế nếu bạn mua tư cách thành viên. Chúng tôi không lưu trữ địa chỉ IP trong trường hợp này
 
Chúng tôi không lưu trữ địa chỉ IP của bạn ở bất kỳ đâu trên dịch vụ của chúng tôi trong hơn 30 ngày sau khi bạn truy cập.
 

Chúng tôi lưu giữ thông tin trong bao lâu

 
NelieX sẽ lưu giữ thông tin trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và các thỏa thuận có liên quan khác giữa bạn và NelieX. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ thông tin để đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà chúng tôi phải tuân theo, ví dụ như luật thương mại, thuế và việc làm. Chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin cá nhân khi:
chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý để xử lý,
nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi đã được thực hiện đầy đủ và không thể được thực hiện ở bất kỳ mức độ nào nữa, hoặc
thông tin cá nhân đã lỗi thời.
 
Chúng tôi cũng sẽ không lưu giữ bất kỳ thông tin nào mà quá trình xử lý đã bị phản đối hoặc yêu cầu xóa đã được đưa ra ngoài khung thời gian pháp luật yêu cầu để hoàn thành yêu cầu đó (thường là 30 ngày).
 

Chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được với ai?

 
Trước hết, bạn nên biết rằng NelieX không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm tiếp thị, quảng cáo hoặc lập hồ sơ. NelieX cũng không hiển thị bất kỳ quảng cáo truyền thống, theo ngữ cảnh hoặc cá nhân hóa nào.
 
Chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn trong các trường hợp giới hạn được nêu dưới đây:
Thông tin được chia sẻ với công chúng thông qua dịch vụ
 
Tất cả người dùng đã đăng ký trên NelieX.com đều có hồ sơ công khai (ví dụ: https://neliex.com/sampleprofile ). Hồ sơ có ảnh hồ sơ, tên, tên người dùng, tiểu sử và các tập tin công khai của người dùng.
 
Tất cả người dùng NelieX đều có thể truy cập và tìm kiếm các hồ sơ này. Các hồ sơ này cũng có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm như Google và Bing.
 
Bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên một trải nghiệm NelieX công khai cũng có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm và do đó, được mở cho công chúng.
 
Nếu bạn đã mua tài khoản trường học hoặc doanh nghiệp, điều trên không áp dụng vì những tài khoản đó không công khai.
 

Thông tin được chia sẻ với người dùng NelieX khác thông qua dịch vụ

 
Khi bạn cộng tác với những người khác, họ có thể xem ảnh hồ sơ, tên và tên người dùng của bạn.
 

Thông tin được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ để vận hành và cải thiện dịch vụ

 
Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ bằng cách thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ.
 
Các nhà cung cấp này có quyền truy cập hạn chế vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ này và bị ràng buộc theo hợp đồng để bảo vệ và sử dụng thông tin đó chỉ cho mục đích mà thông tin đã được tiết lộ và phù hợp với Chính sách này.
 

Thông tin được chia sẻ với bên thứ ba

 
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp (thông tin về người dùng của chúng tôi mà chúng tôi kết hợp với nhau để thông tin đó không còn nhận dạng hoặc tham chiếu đến một người dùng cá nhân) và thông tin không nhận dạng hoặc không nhận dạng cá nhân khác với người dùng, đối tác, báo chí hoặc các bên thứ ba khác ví dụ như để chứng minh cách sử dụng NelieX, phát hiện các xu hướng của ngành hoặc để cung cấp tài liệu tiếp thị cho NelieX. Mọi thông tin tổng hợp và thông tin không được cá nhân hóa được chia sẻ theo cách này sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và các bên thứ ba không thể sử dụng để nhận dạng lại bạn.
 

Thông tin được tiết lộ để thực hiện nghĩa vụ pháp lý

 
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu cần thiết để tuân thủ luật pháp, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác. Chúng tôi có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của NelieX, nhân viên, cộng đồng của chúng tôi hoặc những người khác hoặc để ngăn chặn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc các quy định khác. các thỏa thuận. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận hoặc đáp ứng các yêu cầu của chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật.
 
Khi thích hợp, chúng tôi có thể thông báo cho người dùng về các yêu cầu pháp lý, trừ khi (i) việc cung cấp thông báo bị cấm theo quy trình pháp lý, theo lệnh của tòa án mà chúng tôi nhận được hoặc theo luật hiện hành; (ii) chúng tôi tin rằng việc cung cấp thông báo sẽ vô ích, không hiệu quả, tạo ra nguy cơ gây thương tích hoặc tổn hại cơ thể cho một cá nhân hoặc nhóm, hoặc tạo ra hoặc tăng nguy cơ lừa đảo đối với NelieX hoặc người dùng của nó. Trong trường hợp chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý mà không cần thông báo vì những lý do này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho người dùng đó về yêu cầu đó sau khi thực tế thích hợp và khi chúng tôi xác định một cách thiện chí rằng chúng tôi không còn bị ngăn cản làm như vậy nữa.
 

Thông tin được tiết lộ theo chuyển nhượng kinh doanh

 
Theo thời gian, NelieX có thể phát triển và tổ chức lại. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh như công ty mẹ, công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty đó đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong một cách phù hợp với Chính sách này.
 
Trong trường hợp tất cả hoặc một phần NelieX hoặc tài sản của nó được mua lại hoặc sáp nhập với bên thứ ba, thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ người dùng sẽ là một trong những tài sản được bên thứ ba đó chuyển giao hoặc mua lại. Chính sách này sẽ tiếp tục áp dụng cho thông tin của bạn và bất kỳ người mua nào cũng chỉ có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách này (trừ khi bạn đồng ý với chính sách mới). Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về việc mua lại trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành giao dịch đó, bằng cách đăng trên trang chủ của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email cho bạn theo địa chỉ email của bạn trong hồ sơ. Nếu bạn không đồng ý cho công ty kế thừa sử dụng thông tin cá nhân của mình, bạn có thể yêu cầu công ty xóa thông tin đó.
 
Trong trường hợp không chắc là NelieX ngừng kinh doanh hoặc nộp đơn xin phá sản, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ không bán thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 

Thông tin được chia sẻ để thực thi chính sách nội dung

 
Để đảm bảo rằng tất cả nội dung trên NelieX tuân thủ Chính sách nội dung của chúng tôi, chúng tôi chạy tất cả nội dung của người dùng, bất kể quyền riêng tư, thông qua một loạt kiểm tra tự động. Nếu bất kỳ nội dung nào bị gắn cờ là vi phạm Chính sách nội dung của chúng tôi, nhân viên được ủy quyền của NelieX có thể xem xét nội dung đó để xác định hành động thích hợp cần thực hiện đối với nội dung đó. Điều này giúp chúng tôi giữ Dịch vụ an toàn và phù hợp với tất cả người dùng.
 

Thông tin bạn chia sẻ với dịch vụ của bên thứ ba

 
Bạn có thể truy cập Dịch vụ của bên thứ ba thông qua Dịch vụ, chẳng hạn bằng cách xem video YouTube trên NelieX. Bạn cũng có thể chọn chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với Dịch vụ của bên thứ ba (ví dụ: bằng cách đăng tập sách của bạn lên Twitter hoặc Facebook). Các dịch vụ này có chính sách bảo mật riêng mà chúng tôi không quản lý. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chúng trước khi cung cấp cho họ thông tin cá nhân.
 

Thông tin được chia sẻ với sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn

 
Ngoài các trường hợp trên, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn chỉ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
Cách chúng tôi bảo mật thông tin
 
Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ chống mất mát, trộm cắp, sử dụng trái phép, tiết lộ hoặc truy xuất thông tin cá nhân. Bạn có thể kiểm tra trang bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 
Nếu chúng tôi biết về một vi phạm bảo mật, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng phương thức điện tử (tuân theo bất kỳ luật hiện hành nào) để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp; ví dụ: chúng tôi có thể đăng thông báo trên Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nơi nào khác trên Dịch vụ và gửi email đến địa chỉ email của bạn trong hồ sơ. Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, bạn có thể có quyền hợp pháp để nhận thông báo về vi phạm an ninh bằng văn bản.
 

Xóa tài khoản của bạn

 
Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm như vậy từ trang Cài đặt Tài khoản của mình trên Trang web hoặc Ứng dụng hoặc bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua trang hỗ trợ của chúng tôi . Nếu bạn gửi email cho chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin nhận dạng đầy đủ để có thể xác định rằng bạn sở hữu tài khoản.
 

Khi bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ xóa:

thông tin hồ sơ của bạn và bất kỳ nội dung nào khác mà bạn cung cấp trong hồ sơ của mình (chẳng hạn như tên, tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email và ảnh hồ sơ của bạn)
tất cả các NelieX bạn đã tạo và tất cả nội dung được đăng trên chúng, cho dù nội dung đó có phải do bạn tạo hay không
 
Chúng tôi không xóa nội dung người dùng mà bạn đã đăng trên các trải nghiệm NelieX do người dùng khác tạo. Nó sẽ tiếp tục có trên nền tảng, mặc dù được ẩn danh (trừ khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân trong chính nội dung người dùng). Các trải nghiệm NelieX là tài liệu được chia sẻ và người tạo ra các trải nghiệm NelieX cuối cùng là chủ sở hữu nội dung trên đó. Nó gây nguy hiểm cho hợp đồng giữa bạn và người tạo trải nghiệm NelieX nếu bạn được phép xóa nội dung. Nếu bạn đã chia sẻ Tài liệu Google với ai đó và họ đã chỉnh sửa nó, bạn sẽ không muốn các chỉnh sửa đó biến mất nếu họ xóa tài khoản của mình vào ngày hôm sau.
 
Chúng tôi cũng không xóa thông tin tổng hợp không thể nhận dạng về việc sử dụng dịch vụ của bạn.
 
Chúng tôi mong muốn duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin khỏi sự phá hủy vô tình hoặc cố ý. Do đó, ngay cả sau khi bạn cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khỏi Dịch vụ của chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu giữ trong các tệp sao lưu, kho lưu trữ và nhật ký máy chủ của chúng tôi trong tối đa 30 ngày, trừ khi các nghĩa vụ pháp lý yêu cầu chúng tôi lưu giữ chúng trong thời gian dài hơn.
 
Xin lưu ý rằng việc xóa Tài khoản của bạn có thể không xóa hoàn toàn tất cả nội dung bạn đã xuất bản trên Dịch vụ của chúng tôi khỏi các chỉ mục của công cụ tìm kiếm (ví dụ: Google) và bộ đệm mạng. Chúng tôi không thể kiểm soát hành vi của các thực thể này.
 

Quyền lợi của bạn

 
Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. Bạn cũng có quyền từ chối nhận bất kỳ tin nhắn tiếp thị hoặc thông báo sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào ngay cả khi bạn đã đồng ý với chúng tôi trước đó. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể truy cập và cập nhật hầu hết thông tin được liên kết với Tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào Dịch vụ và kiểm tra trang Cài đặt tài khoản của bạn.
 

Những thay đổi đối với Chính sách bảo mật này

 
Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này. Trong trường hợp có những thay đổi lớn, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng theo địa chỉ email đã cung cấp cho chúng tôi.
 
Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách bảo mật sửa đổi có hiệu lực, bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận và đồng ý với phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật.