Thành viên

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

CƠ BẢN

Miễn Phí (₫0) / 1 Tháng
 • Ghi nhật ký học tập đồng thời cho 5 trải nghiệm
 • Đăng trải nghiệm học tập miễn phí
 • Đăng trải nghiệm học tập công khai (public)
 • Chia sẻ trên facebook
 • Profile URL is a customizable
 • Private experiences
Chọn nhiều nhất

NGƯỜI HỌC CHĂM CHỈ

₫99.000 ₫299.000 / 1 năm
 • Ghi nhật ký học tập không giới hạn trong 1 năm
 • Đăng trải nghiệm học tập miễn phí và có phí (khi thỏa mãn điều kiện) không giới hạn trong 1 tháng
 • Đăng trải nghiệm học tập công khai (public) và riêng tư (private) trong 1 năm
 • Tùy chỉnh địa chỉ riêng cho trang cá nhân
 • Huy Hiệu Người Học Chăm Chỉ
 • Chia sẻ trên facebook và các kênh thông tin khác
Giá trị cao nhất

NGƯỜI HỌC TRỌN ĐỜI

₫699.000 ₫999.000 / Trọn đời
 • Ghi nhật ký học tập không giới hạn trọn đời
 • Đăng trải nghiệm học tập miễn phí và có phí (khi thỏa mãn điều kiện) không giới hạn trọn đời
 • Đăng trải nghiệm học tập công khai (public) và riêng tư (private) trọn đời
 • Tùy chỉnh địa chỉ riêng cho trang cá nhân
 • Huy hiệu Người Học Trọn Đời
 • Chia sẻ trên facebook và các kênh thông tin khác
Lưu ý: Chính sách thành viên có thể được cập nhật bởi NelieX theo hướng mở rộng quyền lợi cho người dùng.
Tìm hiểu cách bắt đầu

Các câu hỏi thường gặp