Ngôn ngữ
Tác giả

Shona Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-03-04 12:54:07 UTC

Đánh giá:
Từ trải nghiệm:

Trung Hoang

Mô tả trải nghiệm

Tự học tiếng Nhật

Kế hoạch

Học bảng chữ cái ひらがな
- Học thuộc 4 hàng đầu 
   + Hàng あ
   + Hàng か
   + Hàng さ
   + Hàng た

Học bảng chữ cái ひらがな (tiếp) - Học thuộc 4 hàng tiếp theo: 
+ Hàng な
+ Hàng は 
+ Hàng ま 
+ Hàng や

Học bảng chữ cái ひらがな (tiếp) - Học thuộc 3 hàng cuối
+ Hàng ら 
+ Hàng わ 
+ Hàng ん 

Học bảng chữ cái ひらがな - Học thuộc biến âm, âm ghép

Học bảng chữ cái かたかな - Học thuộc 4 hàng đầu: 
+ Hàng ア
+ Hàng カ
+ Hàng サ
+ Hàng タ

Học bảng chữ cái かたかな (tiếp) - Học thuộc 4 hàng tiếp theo: 
+ Hàng ナ 
+ Hàng ハ 
+ Hàng マ 
+ Hàng ヤ

Học bảng chữ cái かたかな (tiếp) - Học thuộc 3 hàng cuối: 
+ Hàng ラ 
+ Hàng ワ 
+ Hàng ン

Học bảng chữ cái かたかな (tiếp) - Học thuộc biến âm, âm ghép

Giới thiệu bản thân đơn giản: Tên, Tuổi, Nơi ở 

Bài 1: Từ vựng - Học thuộc từ vựng, record phát âm

Bài 1: 

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Miễn phí
Trong tiến trình
 • Tác giả :Shona Hoang
 • Thời gian :11 sessions
 • Tài nguyên :0
 • Người đã đồng hành :0
 • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan