Lập trình
Tác giả

Trung Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-05-08 15:15:33 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

Tự tìm hiểu về Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Kế hoạch

Quản lý dự án phần mềm là gì?

- Hãy tự tìm hiểu từ các nguồn trên Internet để trả lời câu hỏi trên, ví dụ: https://www.simplilearn.com/tutorials/project-management-tutorial
- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

Vì sao quản lý dự án quan trọng?

- Hãy tự tìm hiểu từ các nguồn trên Internet để trả lời câu hỏi trên, ví dụ: https://kissflow.com/project/importance-of-project-management/
- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

SDLC là gì? Mô tả về Waterfall và Agile? So sánh ưu và nhược điểm giữa Waterfall và Agile?

- Hãy tự tìm hiểu từ các nguồn trên Internet để trả lời câu hỏi trên, ví dụ: ...
- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

Trong Waterfall, thông thường có các vai trò nào tham gia vào phát triển phần mềm? Hãy nêu tên những vai trò đó và cho biết nhiệm vụ của họ là gì?
Vd: PM, BA, Software Architect, Designer, Dev, Tester/QA, Infrastructure Engineer,...

- Hãy tự tìm hiểu từ các nguồn trên Internet để trả lời câu hỏi trên, ví dụ: ...
- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

Vì sao cần áp dụng Agile?

- Hãy tự tìm hiểu từ các nguồn trên Internet để trả lời câu hỏi trên, ví dụ: ...
- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

Phát biểu sau đây đúng hay sai, giải thích vì sao:
1. Phát biểu 1: Scrum là Agile (Đúng hay Sai? Vì sao)
2. Phát biểu 2: Agile là Scrum (Đúng hay Sai? Vì Sao)

- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

- Agile Manifesto?
- 12 Agile Principles?

- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

- Scrum là gì?
- Giá trị Scrum (Scrum values)?
- Trụ cột Scrum (Scrum pillars)?
- Vai trò (roles) trong Scrum?
- Các sự kiện/cuộc họp (ceremonies/meetings) trong Scrum?
- Scrum Artifacts (Tạo tác của Scrum)?

- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

- 5 cấp độ lập kế hoạch Agile (5 levels of Agile Planning)?

- Quay lại 1 video ngắn 30"~3' (tối thiểu 30 giây, tối đa 3 phút)

Làm bài test online sau đây: https://www.classmarker.com/online-test/start/test-intro/?quiz=3qg5fac7589c0416

Sau đó upload file kết quả lên.
Sau khi hoàn thành buổi cuối này, click vào button "Hoàn Thành" để hoàn thành trải nghiệm.

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
100.0%
4 sao
0.0%
3 sao
0.0%
2 sao
0.0%
1 sao
0.0%
Hieu Tran Manh
Võ Văn Mãi
Đỗ Tiến Khoa
Bùi Quốc Duy
Trần Quốc Sang
Đàm Văn Nam
Võ Duy Tuấn
Loan Tran Chau Hong
Đức Lê Vũ Trọng
Hieu Tran Xuan
Hồ Sỹ Ngọc
Nguyễn Đức Khoa
Cuong Tran Dinh
Nguyễn Tín Duyệt
Nguyễn Thị Thùy Dung
Đoàn Ngọc Sơn
Trần Đăng Quân
Pham Quoc Nguyen
Lê Thành Luân
Trịnh Đình Hùng
Ngô Văn Minh
Nguyễn Thành Công
Phạm Tuấn Kiệt
Võ Tuấn Khoa
Võ Trọng Quang
Cao Văn Nam
Nguyen Minh Hau
Đặng Quang Đạt
Nguyễn Thành Hồng Phát
Phạm Thanh Hiền
NguyenTuanKiet
Đặng Bình Triệu
Thân Trọng Huy
Dương Bá Xinh
Nguyễn Đồng Hải Đăng
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Tấn Quang
Kim Ngân Huỳnh T.
Phan Văn Tình
Bùi Văn Châu
Lê Tấn Huy
Hùng IT21A2A-ST21A1A
Trần Thị Thủy
Nguyễn Thuận Hải
Trần Viết Bình
Dương Bá Thắng
Nguyễn thanh trường
Trần Nhật Huy
Lê Trần Thu Liễu
Phạm Đình Phong
Nguyễn Nhất Vương
Nguyễn Quốc Tuấn
Phạm Lê Bảo Đăng
Trần Quang Huy
Bui Ha Thu
Nguyễn Quốc Long
Đỗ Hữu Đài
Đỗ Thị Thuý Uyên
Tu Vo Van
Nguyễn Quang Phúc
Lê Văn Thiện Phú
Trần Đức Tuấn
Đặng Hà Khanh
Hà Xuân Thành
Nguyễn Thanh Huỳnh
Toan Le Quang
Đặng Văn Nhi
Điền Trang Phan Khắc
Nguyễn Hoàng Minh Công
Nguyễn Quốc Long
Hưng Đoàn Đại
Tai Pham Van
Huyen Le Thi Ngoc
Uyen Do Thi Thuy
Nguyễn Tuấn Anh
tien vo
Huy Trần Anh
Hoàng Phúc
Đoàn Đại Hưng
Trương Đức Tuấn Tú
Phạm Hải Nam
Du Pham Xuan
Nguyễn Hữu Hiệp
Huỳnh Xuân Sơn
Hồ Xuân Chiến
Miễn phí
Hoàn thành
  • Tác giả :Trung Hoang
  • Thời gian :10 weeks
  • Tài nguyên :0
  • Người đã đồng hành :85
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan