Lập trình
Tác giả

Trung Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-02-07 13:51:29 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

scrumguides.org - Tìm hiểu Scrum

Kế hoạch

Đọc online tại https://scrumguides.org/scrum-guide.html.
Quay lại VIDEO để chia sẻ về Scrum Definition (Định nghĩa về Scrum bao gồm roles)

Đọc online tại https://scrumguides.org/scrum-guide.html.
Quay lại VIDEO để chia sẻ về Scrum Theory (Lý thuyết Scrum bao gồm pillars)

Đọc online tại https://scrumguides.org/scrum-guide.html.
Quay lại VIDEO để chia sẻ về Scrum Values

Đọc online tại https://scrumguides.org/scrum-guide.html.
Quay lại VIDEO để chia sẻ về Scrum Team

Đọc online tại https://scrumguides.org/scrum-guide.html.
Quay lại VIDEO để chia sẻ về Scrum Events

Đọc online tại https://scrumguides.org/scrum-guide.html.
Quay lại VIDEO để chia sẻ về Scrum Artifacts

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Long Duong Hoang
Bùi Nguyễn Nhật Hà
Phan Văn Sự
Phạm Song Hào
Nguyễn Mai Phương
Đào Thị Phương Nga
Trần Thị Bích Hảo
Trần Đỗ Minh
Phạm Nguyễn Minh Châu
Khiem Do Nguyen Thien
Công Bùi Thành
Hiệp Cao Thế
Hoàng Đỗ Phương
Hoàng Nguyễn Huy
Hiếu Trần Năng
Hưng Nguyễn Xuân
Vu Hoang Anh
Trang Hứa
Hưng Hoàng Việt
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Tiến Anh
Trần Văn Đức
Nguyễn Hoài Thu
Đinh Thị Như Yến
Vũ Hương Mơ
Na Lê Thị
Phạm Minh Quang
Miễn phí
Hoàn thành
  • Tác giả :Trung Hoang
  • Thời gian :6 sessions
  • Tài nguyên :0
  • Người đã đồng hành :27
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan