Đỗ Tiến Khoa

Đánh giá:
0Người theo dõi 0Đang theo dõi

Giới thiệu

Hành trình của tôi

Trên 18 tuổi

Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Tự tìm hiểu về Quản Lý Dự Án Phần Mềm

2024/01