Ngôn ngữ
Tác giả

Duyen Dang, Khang Tran

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-03-04 12:52:19 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

Thử thách 21 ngày hình thành thói quen học tiếng anh cùng con

Kế hoạch

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 1 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 1 - P2

Ngày 2: Con tiếp tục tập đọc 2 quyển 

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 2 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 2 - P2

ngày 3

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 3 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 3 - P2

Ngày 4

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 4 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 4 - P2

Ngày 5

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 5

ngày 6

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 6 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 6 - P2

Ngày 7

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 7 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 7 - P2

Ngày 8

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 8

Ngày 9

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 9

ngày 10

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 10

Ngày 11

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 11

Ngày 12

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 12 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 12 - P2

Ngày 13

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 13

Ngày 14

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 14 - P1

Document:

Con học qua app babilala

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 14 - P2

Ngày 15

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 15

Ngày 16

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 16

Ngày 17

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 17

Ngày 18

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 18

Ngày 19

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 19 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 19 - P2

Ngày 20

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 20 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 20 - P2

Ngày 21

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 21 - P1

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 21 - P2

Người đồng hành khác

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
100.0%
4 sao
0.0%
3 sao
0.0%
2 sao
0.0%
1 sao
0.0%
Shaun Hoang
Miễn phí
Hoàn thành
  • Tác giả :Duyen Dang
  • Thời gian :21 days
  • Tài nguyên :33
  • Người đã đồng hành :1
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan