Giáo dục
Tác giả

Khang Tran, Duyen Dang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-03-04 12:52:19 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

Cùng con rèn thói quen học tiếng anh mỗi ngày. Con áp dụng chương trình học reading radzkids và app babilala

Kế hoạch

Video:

NelieX | duyendang khangtran | Thử thách học Tiếng Anh | Ngày 1 - P1

Con đọc 2 cuốn trong reading razkids level aa

Ngày 4

Ngày 4

Ngày 5

ngày 6

ngày 7

ngày 8

ngày 9

ngày 10

ngày 11

ngày 12

ngày 13

ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
100.0%
4 sao
0.0%
3 sao
0.0%
2 sao
0.0%
1 sao
0.0%
Shaun Hoang
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Duyen Dang
  • Thời gian :18 days
  • Tài nguyên :1
  • Người đã đồng hành :1
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan