Lập trình
Tác giả

Duyen Dang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-03-06 05:07:31 UTC

Đánh giá:
Từ trải nghiệm:

Trung Hoang

Mô tả trải nghiệm

0. PMI-ACP Preparation

Kế hoạch

Đọc tài liệu sau để tìm hiểu về chứng chỉ PMI-ACP.
Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

Xem video sau để tìm hiểu qua về
- Agile: https://www.youtube.com/watch?v=8eVXTyIZ1Hs 
- Scrum: https://www.youtube.com/watch?v=hLkDdAl8OYg 
- Kanban: https://www.youtube.com/watch?v=R8dYLbJiTUE
- XP https://www.youtube.com/watch?v=HFNw76v73Vw  
Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Duyen Dang
  • Thời gian :2 sessions
  • Tài nguyên :0
  • Người đã đồng hành :0
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan