Lập trình
Tác giả

Trung Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-04-08 09:03:00 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

Agile fundamentals (ICP) is an industry-recognized credential that demonstrates an understanding of the agile mindset, values, principles, and foundational concepts. Professionals are grounded in what it means to "be agile while doing agile" and achieve organizational agility without specific focus on any single agile methodology or framework (i.e., Scrum, Kanban, XP, DSDM, SAFe, etc.)

Kế hoạch

Đọc lần lượt các tài liệu:
- Agile Fundamentals Learning Outcomes
- Slides bài giảng

Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

Document:

Agile Fundamentals Learning Outcomes

Document:

[2022] Agile Fundamentals_v1.5

1. HISTORY & MINDSET
1.1. HISTORY

Video reflection: Quay video trả lời nội dung sau (min 30 giây):
- Agile Manifesto nói gì?
- 4 core values của Agile là gì?

Sau đó upload video lên để hoàn thành buổi học.
Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

1. HISTORY & MINDSET
1.2. CULTURE & MINDSET 

Video reflection: Quay video trả lời nội dung sau (min 30 giây):
- Being Agile là gì?
- Doing Agile là gì?
- Theo mô hình Shu-Ha-Ri, hành trình để Be Agile sẽ trải qua những giai đoạn nào?

Sau đó upload video lên để hoàn thành buổi học.
Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

2. INDIVIDUALS & INTERACTIONS 
2.1. CREATING SHARED UNDERSTANDING 
2.2. SHIFTS IN ROLES

Video reflection: Quay video trả lời nội dung sau (min 30 giây):
- Agile Team được tổ chức như thế nào?

Sau đó upload video lên để hoàn thành buổi học.
Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

3. VALUE-DRIVEN DEVELOPMENT
3.1. INCREMENTAL DEVELOPMENT 
3.2. WORK-IN-PROGRESS (WIP) 

Video reflection: Quay video trả lời nội dung sau (min 30 giây):
- Value-Driven Development khác với Plan-Driven Development như thế nào?
- Work in progress (WIP) Limit là gì?

Sau đó upload video lên để hoàn thành buổi học.
Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

4. CUSTOMER & USER INVOLVEMENT
4.1. INCLUDING CUSTOMERS AND USERS 

Video reflection: Quay video trả lời nội dung sau (min 30 giây):
- Vì sao sự tham gia của người dùng là quan trọng trong Agile?
- Trong Scrum, sự kiện nào nhấn mạnh tầm quan trọng của phản hồi của các bên liên quan (stakeholder feedback)?

Sau đó upload video lên để hoàn thành buổi học.
Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

5. PLANNING & ADAPTING
5.1. PLANNING AND ADAPTING 
5.2. PROCESS & PRODUCT ADAPTATION

Video reflection: Quay video trả lời nội dung sau (min 30 giây):
- 5 cấp độ lập kế hoạch Agile (The 5 Levels of Agile Planning) là gì?
- Hãy chia sẻ cách lập kế hoạch theo 5 cấp độ?

Sau đó upload video lên để hoàn thành buổi học.
Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở trước mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.

Final Test: Làm bài test theo link sau: https://link.edapp.com/YALVrJuJvIb

Ghi chú:
Danh sách tài khoản và mật khẩu được gửi bên dưới, đổi password khi đăng nhập.
Chúc các bạn làm bài tốt!!!

Sau khi hoàn thành, click vào checkbox ở mỗi buổi để đánh dấu hoàn thành.
Sau khi hoàn thành buổi cuối này, click vào button "Hoàn Thành" để hoàn thành trải nghiệm.

Document:

QR Code

Document:

Tài khoản cho Dmobin-ers

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Yến Phạm
Trung Do
Phúc Đỗ Việt
Hưng Bùi Quốc
Nhi Nguyễn Yến
Nguyễn Lê Dương
Đức Nguyễn Anh
Toàn Mạnh
Hung Nguyen Quoc
Tài Chu Anh
Anh Bùi Thị Vân
Tiến Nguyễn Quang
Hưng Ngô Quốc
Dũng Trần Phi
Sơn Phan
Nguyễn Hồ Tuấn Trung
Nhung Mai Tuyết
Vũ Tuấn Trần
Thương Lê Thị Huyền
Huyền Nguyễn
Nam Phan Phương
Đạt Đinh Tiến
Truong Nguyen
Hồ Chí Kim
Tâm Mạc Thị
Dương Vũ Hải
Bùi Việt Hoàng
Tiến Đạt Hoàng (David)
Hạnh Dung Dương
Bách Lê Sơn
Miễn phí
Hoàn thành
  • Tác giả :Trung Hoang
  • Thời gian :8 sessions
  • Tài nguyên :4
  • Người đã đồng hành :30
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan