Miley Trinh

Đánh giá:
3Người theo dõi 0Đang theo dõi

Giới thiệu

Hành trình của tôi

Trên 18 tuổi

Dory luyện đọc A1

Cùng bạn Dory rèn luyện phát âm

2023/10

Stella luyện đọc A2

Stella rèn phát âm

2023/10

Chinese

Học tiếng Trung

2023/10

Grapeseed - Unit 3

Grapeseed - Unit 3

2023/10

Improve your pronunciation with BBC Learning English (IPA)

Restart from zero Improve your pronunciation with BBC Learning English (IPA) Url: https://www.youtube.com/watch?v=TNFKG0yvDx4&list=PLD6B222E02447DC07&index=1

2023/10