Louis Truong

Đánh giá:
1Người theo dõi 0Đang theo dõi

Giới thiệu

Hành trình của tôi

Từ 11 đến 18 tuổi

Data Structures and Algorithms

Data Structures and Algorithms

2024/05

Build a Team Profile website

Try to build a Team Profile website

2024/05

HTML & CSS Basic

HTML & CSS Basic

2024/05

IT Career Path Exploration

IT Career Path Exploration

2024/03