Không chỉ là các nhóm học tập

Tìm cộng đồng. Thiết lập và Chinh phục Mục tiêu. Nhận thưởng.

Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó việc học tập thực sự thú vị. Một thế giới nơi bạn thiết lập và thực sự hoàn thành mục tiêu. Nơi bạn tìm thấy hướng dẫn khi bạn cần và bạn cảm thấy được hỗ trợ. Nơi bạn nhìn thấy sự tiến bộ và có thể ăn mừng thành tích của mình cùng với những người bạn đồng hành - nơi luôn có ai đó ở bên bạn!

Hiển thị 1 - 15 trên 17
NELI Talent Incubator

NELI Talent Incubator

Nhóm riêng tư · 8 thành viên
Đồng hành cùng con

Đồng hành cùng con

Nhóm công khai · 8 thành viên
Dong A University - ST21A2A

Dong A University - ST21A2A

Nhóm riêng tư · 67 thành viên
Sun* - TPIV

Sun* - TPIV

Nhóm riêng tư · 7 thành viên
Braly JSC

Braly JSC

Nhóm riêng tư · 29 thành viên
Neli Creative

Neli Creative

Nhóm riêng tư · 3 thành viên
日本語を学ぶ人たち

日本語を学ぶ人たち

Nhóm công khai · 6 thành viên
Dong A University - ST21A1A

Dong A University - ST21A1A

Nhóm riêng tư · 36 thành viên
IT Project Management

IT Project Management

Nhóm riêng tư · 15 thành viên
Tự Học Cùng Nhau - Trẻ Em

Tự Học Cùng Nhau - Trẻ Em

Nhóm công khai · 17 thành viên
English Learners

English Learners

Nhóm công khai · 12 thành viên
Dmobin Studio

Dmobin Studio

Nhóm riêng tư · 31 thành viên
Learn Japanese

Learn Japanese

Nhóm công khai · 1 thành viên