Ngôn ngữ
Tác giả

Miley Trinh

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-06-27 02:57:28 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

Giúp con rèn thói quen, nề nếp học cùng mẹ ở nhà

Kế hoạch

LF1: Single story- Greedy Monkey, Balloons

Video:

Tiếng việt

LF

Video:

One cloud, many cloud ; Me,too

Ôn thẻ GS

Video:

Ôn thẻ GS

LF single story

Video:

Merry Christmas is coming

Video:

Its snowy

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Tu Nguyen
Thuỷ Hoàng
Hồ Xuân Chiến
Nguyen Xuan Dung
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Miley Trinh
  • Thời gian :4 sessions
  • Tài nguyên :5
  • Người đã đồng hành :4
  • Ngôn ngữ :vietnamese

Trải nghiệm liên quan