Shane Hoang

Đánh giá:
9Người theo dõi 2Đang theo dõi

Giới thiệu

Hành trình của tôi

Dưới 11 tuổi

Grapeseed - Unit 5

Grapeseed - Unit 5

2024/02

Grapeseed - Unit 4

Grapeseed - Unit 4

2024/01

Grapeseed - Unit 3

Grapeseed - Unit 3

2023/12

Grapeseed - Unit 2

Grapeseed - Unit 2

2023/11

Grapeseed - Unit 1

Grapeseed - Unit 1

2023/10

Monkey Junior - English US - Basic

Monkey Junior - English US - Basic

2023/09

Hoffman Academy - Early Elementary "Super Easy" Piano Lessons (Unit 1-4)

My dad will help me to learn piano from zero. Hoffman Academy - Early Elementary "Super Easy" Piano Lessons (Unit 1-4): https://app.hoffmanacademy.com/lessons/

2023/08