Ngôn ngữ
Tác giả

Nguyễn Trí Dũng

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2024-03-07 07:49:45 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

luyện shadowing cùng Trí Dũng 

Kế hoạch

https://www.youtube.com/watch?v=pkNm_XLOJdM 
Greedy Monkey + Is It a Vegetable? | Apple, Banana, Strawberry🍎🍌 | Learn to Read Kindergarten

Video:

tri dung | greedy monkey

Video:

tri dung | is it vegetable

https://www.youtube.com/watch?v=w7KWDKfWE7w
Where's my Teddy Bear story? | Robby Rabbit stories | Preschool English Stories | Parts of the house

Video:

session 3

https://www.youtube.com/watch?v=Z1WvwxA8ORA
The Sun and the Cloud Story | Colours Story | Weather Story | Kindergarten story | Rainbow song

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Nguyễn Trí Dũng
  • Thời gian :4 sessions
  • Tài nguyên :4
  • Người đã đồng hành :0
  • Ngôn ngữ :english

Trải nghiệm liên quan