Khoa học
Tác giả

Shinny Hoang

Đổi tác giả
Cập nhật lần cuối:

2023-12-14 02:35:30 UTC

Đánh giá:

Mô tả trải nghiệm

Acellus - Science - Grade 1

Kế hoạch

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 1

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 2

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 3

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 4

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 5

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 6

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 7

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 8

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 9

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 10

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 11

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 12

Video:

Acellus - Science - Grade 1 | Week 13

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes2 questions

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes3 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Reading: Ut enim ad minim veniam

14 minutes

Video: Greetings and introduction

15 minutes

Audio: Interactive lesson

7 minutes2 questions

Reading: Ut enim ad minim veniam

22 minutes

Nhận xét của những người đồng hành

Chi tiết đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Cherry Dang
Miễn phí
Trong tiến trình
  • Tác giả :Shinny Hoang
  • Thời gian :13 weeks
  • Tài nguyên :13
  • Người đã đồng hành :1
  • Ngôn ngữ :english

Trải nghiệm liên quan