Nguyễn Trí Dũng

Reviews:
1followers 0following

Short Bio

My Journeys

Under 11 years

Shadowing English with Tri Dung

luyện shadowing cùng Trí Dũng

2024/03

First friends

Đây là giáo trình được thiết kế theo phương thức lấy học sinh làm trung tâm, với các hoạt động kích thích trí não trẻ của tác giả Susan Lanuzzi Các unit trong sách First Friends khi giảng dạy được hỗ trợ bởi các chương trình đi kèm, giúp giáo viên tiếng Anh tạo ra một môi trường học tập tích cực nơi trẻ em có thể phát triển sự tự tin, kỹ năng xây dựng vốn từ vựng, ngữ âm và thực hành .

2024/03